Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Igraszki Językowe dostępnego pod adresem https://www.igraszki-jezykowe.pl

Właścicielem bloga Igraszki Językowe jest The Palms Sp. z o.o., w imieniu której Katarzyna Zarosińska i Małgorzata Wróblewska administrują blogiem. Kontakt z autorkami bloga jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: hello@igraszki-jezykowe.pl Właścicielem bloga jest administrator danych.

Dane zebrane w ramach Bloga potrzebne są tylko i wyłącznie do wysyłania newslettera o pojawieniu się nowych treści na blogu, analizowania ruchu i umożliwienia komentowania Użytkownikom treści.

1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:

 • Administratorki (właścicielki bloga) – Katarzyna Zarosińska i Małgorzata Wróblewska zamieszkałe w Warszawie.
 • Blog – blog Igraszki Językowe dostępny jest na www.igraszki-jezykowe.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartości Bloga.
 • Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie. Mogą być odczytywane przez system informatyczny Administratora.

2 Dane osobowe

Przetwarzanie danych:

 • Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1 pkt. 1.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

Podanie danych przez Użytkownika

 • Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
 • Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji bloga.

Gromadzenie danych przez Administratora

 • Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych,
 • Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach (np. regulaminie konkursu).

Komentarze blogowe

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych Disqusowi (komentarze blogowe) – Polityka prywatności Disqus

Podstawa przetwarzania danych

 • Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

3 Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
 • w celach statystycznych;
 • dostosowania zawartości Bloga do preferencji Użytkownika;
 • w celach marketingowych

Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników.

4 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Blogu technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

 • widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;
 • widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
 • kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Blogu.

Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

5 Pozostałe

 1. Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakoś tych stron.
 2. W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na blogu Igraszki Językowe.

Więcej o polityce poufności u zewnętrznych dostawców:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl